NÄR MÄNNISKOR MÖTS -
DET ÄR DÅ NÅGOT HÄNDER

Det personliga mötet mellan människor i samspel skapar alltid möjligheter. Den talande blicken, det uppmuntrande leendet; handslaget som bekräftar.
Det personliga mötet betyder allt.

Ditt företag fokuserar på affärer. Och vår uppgift är att tillgodose din önskan om ökad försäljning och stärkt företagsprofil. Vi tror oss veta vad vårt engagemang kan komma att betyda för ett företag med höga ambitioner och starka särdrag.

 
 

Nära kontakt och korta beslutsvägar i ett effektivt och resultatorienterat samarbete. Ett samarbete som ska ge framgång. För dig, likaväl som för oss. Det är så vi vill jobba.

Vårt affärsområde innefattar reklamproduktion: analys, idé, text och layout. Entusiasm, nyfikenhet och ett odelat intresse för uppgiften, är som i många andra yrken, nödvändiga egenskaper.

Låt oss mötas!Kontakta oss

Adress
Birger Jarlsgatan 100
114 20  Stockholm

Telefon
0705-392 662

E-post
roger@rost.se